Beartas Príobháideachais

Dearbhú Cosanta Sonraí

1. Faisnéis faoi Bhailiú Sonraí Pearsanta agus Sonraí Teagmhála an Rialaitheora


Tá áthas orainn go bhfuil tú ag tabhairt cuairte ar ár suíomh Gréasáin agus buíochas a ghabháil leat as do spéis. Sna nithe seo a leanas, cuirimid ar an eolas tú faoi láimhseáil do shonraí pearsanta agus ár suíomh Gréasáin á úsáid againn. Is ionann sonraí pearsanta agus na sonraí go léir lenar féidir tú a aithint go pearsanta.

Is é an rialaitheoir atá i bhfeighil ar phróiseáil sonraí ar an suíomh Gréasáin seo de réir bhrí an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) ná Birdywing – Marian Sikora ul, Fantazja 32 Gorzyce 39-432, An Pholainn, Teil.: +48 783 517 443, R-phost : [email protected]. Is é an rialaitheoir atá i gceannas ar phróiseáil sonraí pearsanta an duine nádúrtha nó dlítheanach a chinneann ina aonar nó i gcomhpháirt le daoine eile cuspóirí agus modhanna próiseála sonraí pearsanta.

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo criptiú SSL nó TLS ar chúiseanna slándála agus chun tarchur sonraí pearsanta agus ábhar rúnda eile a chosaint (m.sh. orduithe nó fiosrúcháin chuig an rialaitheoir). Is féidir leat nasc criptithe a aithint leis an teaghrán carachtair ‘https://’ agus an tsiombail ghlais i líne do bhrabhsálaí.

2. Bailiú Sonraí Nuair a thugann Tú Cuairt ar Ár Láithreán Gréasáin


Nuair a bhíonn ár suíomh Gréasáin á úsáid againn mar fhaisnéis amháin, i.e. mura gcláraíonn tú nó mura gcuireann tú faisnéis ar fáil dúinn ar bhealach eile, ní bhailímid ach na sonraí a tharchuireann do bhrabhsálaí chuig ár bhfreastalaí (“comhaid loga freastalaí” mar a thugtar orthu). Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, bailímid na sonraí seo a leanas atá riachtanach go teicniúil chun an suíomh Gréasáin a thaispeáint duit:

 • Ár suíomh Gréasáin ar tugadh cuairt air
 • Dáta agus am tráth na rochtana
 • Méid na sonraí a seoladh i mbeart
 • Foinse/tagairt ónar tháinig tú go dtí an leathanach
 • Brabhsálaí a úsáidtear
 • Córas oibriúcháin a úsáidtear
 • Seoladh IP a úsáideadh (más infheidhme: i bhfoirm gan ainm)

Déantar próiseáil sonraí i gcomhréir le hAirt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach maidir le cobhsaíocht agus feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a fheabhsú. Ní thabharfar na sonraí ar aghaidh ná ní úsáidfear iad ar aon bhealach eile. Coimeádaimid an ceart, áfach, na comhaid logála freastalaí a sheiceáil ina dhiaidh sin, má tá aon chomharthaí nithiúla ann maidir le húsáid mhídhleathach.

Scamall Bláth

D’fhonn feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a chosaint agus a fheabhsú (de réir Art. 6 (1) pointe f GDPR), bainimid úsáid as an tseirbhís Cloudflare CDN (Content Delivery Network) de CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco , CA 94107, SAM (dá ngairfear ‘Cloudflare’ anseo feasta). Seoltar iarratais uile na n-úsáideoirí chuig an bhfreastalaí Cloudflare agus úsáidtear iad chun críocha staidrimh amháin. De réir na faisnéise a sholáthraíonn Cloudflare, scriostar na logaí go léir a bhailímid laistigh de 4 uair an chloig de ghnáth (tar éis 3 lá ar a dhéanaí). Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi Cloudflare agus a bheartas príobháideachais, tabhair cuairt le do thoil: https://www.cloudflare.com/security-policy/.

3. Fianáin


Chun do chuairt ar ár suíomh Gréasáin a dhéanamh tarraingteach agus chun úsáid feidhmeanna áirithe a chumasú, úsáidimid fianáin mar a thugtar orthu ar leathanaigh éagsúla. Comhaid bheaga téacs iad seo atá stóráilte ar do ghléas deiridh. Scriostar cuid de na fianáin a úsáidimid tar éis dheireadh an tseisiúin bhrabhsálaí, i.e. tar éis do bhrabhsálaí a dhúnadh (fianáin seisiúin mar a thugtar orthu). Fanann fianáin eile ar do chríochfort agus cuireann siad ar ár gcumas nó ár gcuideachtaí comhpháirtíochta (fianáin tríú páirtí) do bhrabhsálaí a aithint ar do chéad chuairt eile (fianáin leanúnacha). Má shocraítear fianáin, bailíonn agus próiseálann siad faisnéis úsáideora ar leith ar nós sonraí brabhsálaí agus suímh chomh maith le luachanna seoltaí IP de réir riachtanais aonair. Scriostar fianáin marthanacha go huathoibríoch tar éis tréimhse sonraithe, a d’fhéadfadh a bheith éagsúil ag brath ar an bhfianán.

I gcásanna áirithe, úsáidtear fianáin chun an próiseas ordaithe a shimpliú trí shocruithe a shábháil (m.sh. ag cuimhneamh ar ábhar bascaed siopadóireachta fíorúil le haghaidh cuairt níos déanaí ar an suíomh Gréasáin). Má dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil freisin le fianáin aonair arna socrú againn, déantar an phróiseáil de réir Airt. 6(1) pointe b GDPR chun an conradh a fhorghníomhú nó i gcomhréir le hAirt. 6 (1) pointe f GDPR ár leasanna dlisteanacha a chosaint ó thaobh fheidhmiúlacht an tsuímh Ghréasáin is fearr agus is féidir agus dearadh éifeachtach a oireann don chustaiméir ar an gcuairt leathanach.

Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú sa chaoi is go gcuirtear ar an eolas thú maidir le socrú na bhfianán agus gur féidir leat cinneadh a dhéanamh ina n-aonar maidir lena nglacadh nó gan glacadh le fianáin a eisiamh i gcásanna áirithe nó go ginearálta. Tá difríocht idir gach brabhsálaí sa chaoi a mbainistíonn sé na socruithe fianán. Déantar cur síos air seo i roghchlár cabhrach gach brabhsálaí, a mhíníonn conas is féidir leat do shocruithe fianán a athrú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a bheith teoranta mura nglacfar le fianáin.

Is féidir leat na rialacha a bhaineann le fianáin a úsáid ar do ghléas a athrú am ar bith ach an rogha chuí a roghnú i socruithe do bhrabhsálaí:

Féadfaidh soláthraithe brabhsálaithe na cosáin rochtana a athrú go dtí na socruithe thuasluaite – ba cheart duit iad a lorg bunaithe ar na pasfhocail thuas. Go dtí go n-athraíonn tú do shocruithe fianán, úsáidfidh ár gcomhpháirtithe margaíochta fianáin chun fógraí a thaispeáint duit a chomhlíonann do riachtanais reatha.

4. Teagmháil


I gcomhthéacs teagmháil a dhéanamh linn (m.sh. trí fhoirm teagmhála nó trí ríomhphost), bailítear sonraí pearsanta. Is féidir na sonraí a bhailítear i gcás foirm teagmhála a fheiceáil ón bhfoirm teagmhála faoi seach. Déantar na sonraí seo a stóráil agus a úsáid go heisiach chun freagra a thabhairt ar d’iarratas nó chun teagmháil a bhunú agus don riarachán teicniúil gaolmhar. Is é an bunús dlí chun sonraí a phróiseáil ná do thoiliú i gcomhréir le hAirt. 6 (1) pointe a GDPR. Má tá do theagmhálaí dírithe ar chonradh a thabhairt i gcrích, is é Art an bunús dlí breise don phróiseáil. 6(1) pointe b GDPR. Scriosfar do shonraí tar éis próiseáil deiridh d’fhiosrúcháin; is amhlaidh an cás más féidir tátal a bhaint as na himthosca go bhfuil na fíorais i dtrácht soiléirithe go críochnaitheach, ar choinníoll nach bhfuil aon oibleagáidí stórála dlíthiúla dá mhalairt.

5. Próiseáil Sonraí Agus Cuntas Custaiméara á Oscailt


Nuair a osclaíonn tú cuntas custaiméara, baileoidh agus próiseálfaimid do shonraí pearsanta (ainm, sloinne, seoladh r-phoist) (is féidir na sonraí a bhailítear a fheiceáil ón bhfoirm ionchuir clárúcháin custaiméara). Próiseálfar do shonraí pearsanta a bhailítear trí chuntas custaiméara a oscailt ar bhonn do thoilithe, i gcomhréir le hAirt. 6 (1) pointe a GDPR. Sa chás seo déanfar do shonraí pearsanta a phróiseáil chun an próiseas ceannaigh agus bainistithe ordaithe a bharrfheabhsú. Is féidir do chuntas custaiméara a scriosadh am ar bith. Is féidir é seo a dhéanamh trí theachtaireacht a sheoladh chuig an seoladh thuasluaite an rialaitheora. Sa chás sin, scriosfar do chuntas custaiméara agus caillfear do chuid faisnéise custaiméara go léir.

6. Úsáid Do Shonraí le haghaidh Fógraíocht Dhírigh (Nuachtlitir)


Má dhéanann tú liostáil lenár nuachtlitir ríomhphoist, seolfaimid faisnéis rialta chugat maidir lenár dtairiscintí. Is é an t-aon fhaisnéis éigeantach chun an nuachtlitir a sheoladh ná do sheoladh r-phoist. Tá sé deonach sonraí breise féideartha a léiriú agus úsáidtear é le bheith in ann dul i ngleic leat go pearsanta. Bainimid úsáid as an nós imeachta rogha an diúltaithe dúbailte mar a thugtar air chun an nuachtlitir a sheoladh. Ciallaíonn sé seo nach seolfaimid nuachtlitir ríomhphoist chugat, ach amháin má tá sé deimhnithe go sainráite agat dúinn go n-aontaíonn tú leis an nuachtlitir a sheoladh. Seolfaimid ríomhphost deimhnithe chugat ansin ag iarraidh ort a dheimhniú gur mian leat nuachtlitreacha a fháil amach anseo trí chliceáil ar an nasc cuí.

Tríd an nasc deimhnithe a ghníomhachtú, tugann tú do thoiliú dúinn le húsáid do shonraí pearsanta i gcomhréir le hAirt. 6 (1) pointe a GDPR. Nuair a chláraíonn tú don nuachtlitir, coinnímid do sheoladh IP a chuir an Soláthraí Seirbhíse Idirlín (ISP) isteach chomh maith leis an dáta agus an t-am clárúcháin ionas gur féidir linn aon mhí-úsáid a d’fhéadfadh a bheith agat as do sheoladh ríomhphoist a rianú níos déanaí. Bainfear úsáid as na sonraí a bhailímid agus muid ag clárú don nuachtlitir chun críche fógraíochta amháin tríd an nuachtlitir. Is féidir leat díliostáil ón nuachtlitir ag am ar bith tríd an nasc a chuirtear ar fáil sa nuachtlitir nó trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine atá freagrach thuas. Tar éis duit a chealú, scriosfar láithreach do sheoladh ríomhphoist ónár liosta dáilte nuachtlitreach, ach amháin má thoiligh tú go sainráite le húsáid bhreise a bhaint as do shonraí nó má choimeádaimid an ceart sonraí sa bhreis orthu a úsáid, a cheadaítear de réir an dlí agus faoi na sonraí sin. cuirimid ar an eolas tú sa dearbhú seo.

7. Próiseáil Sonraí chun críche Láimhseáil Orduithe


Nuair a chuireann tú ordú isteach, ní bhailímid agus ní úsáidimid do shonraí pearsanta ach amháin nuair a bhíonn sé sin riachtanach chun d’iarratais a chomhlíonadh agus a láimhseáil. Is gá sonraí a sholáthar chun conradh a thabhairt i gcrích. Mura gcuirtear ar fáil é, cuirfear cosc ar thabhairt i gcrích aon chonartha. Is ar bhonn Airt a dhéanfar an phróiseáil. 6(1) pointe b GDPR agus tá sé riachtanach chun conradh a chomhlíonadh leat. Ní chuirfimid do shonraí ar aghaidh chuig tríú páirtithe gan do thoiliú sainráite. Ní fholaíonn sé seo ach ár gcomhpháirtithe seirbhíse a theastaíonn uainn chun an caidreamh conarthach nó soláthraithe seirbhíse a úsáidimid chun ordú a phróiseáil a láimhseáil (m.sh. soláthraithe loingseoireachta nó soláthraithe seirbhíse íocaíochta). Cloífimid go docht leis na ceanglais dhlíthiúla i ngach cás. Tá raon feidhme an tarchuir sonraí teoranta go híosmhéid.

8. Úsáid Físeáin Youtube


Úsáideann an suíomh Gréasáin seo feidhm leabaithe Youtube chun físeáin a thairgeann an soláthraí Youtube a thaispeáint agus a athsheinm, ar le Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAM (“Google”) é. Chuige sin, úsáidtear an modh cosanta sonraí leathnaithe chun a áirithiú, de réir faisnéise an tsoláthraí, nach stórálfar faisnéis úsáideora ach amháin nuair a bheidh feidhm athsheinm na físeáin tosaithe. Nuair a chuirtear tús le hathsheinm físeáin leabaithe YouTube, socraíonn an soláthraí fianáin “YouTube” chun faisnéis a bhailiú faoi iompar úsáideoirí. De réir tásca ó Youtube, tá sé i gceist úsáid na bhfianán sin, i measc rudaí eile, chun staidreamh físeáin a thaifeadadh, chun éascaíocht d’úsáideoirí a fheabhsú agus chun gníomhartha míchuí a sheachaint. Má tá tú logáilte isteach in Google, beidh d’fhaisnéis ceangailte go díreach le do chuntas nuair a chliceálann tú ar fhíseán. Mura mian leat a bheith bainteach le do phróifíl ar YouTube, ní mór duit logáil amach roimh an gcnaipe a ghníomhachtú. Sábhálann Google do shonraí (fiú d’úsáideoirí nach bhfuil logáilte isteach) mar phróifílí úsáide agus déanann sé iad a mheas. Déantar meastóireacht den sórt sin go háirithe de réir Airt. 6 (1) pointe f GDPR ar bhonn leasanna dlisteanacha Google maidir le fógraíocht phearsantaithe, taighde margaidh agus/nó dearadh atá dírithe ar éileamh a chur isteach ar a shuíomh Gréasáin. Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne chruthú na bpróifílí úsáideora seo, agus ní mór duit dul i dteagmháil le YouTube chun an ceart seo a fheidhmiú.

Is cuma an bhfuil an físeán leabaithe á sheinm ar ais, bunaítear nasc le “cliceáil dúbailte” líonra Google agus cuairt á tabhairt ar an suíomh Gréasáin seo. D’fhéadfadh go spreagfadh sé seo tuilleadh próiseála sonraí nach bhfuil smacht againn orthu. Tá Google LLC, atá bunaithe i SAM, deimhnithe don chomhaontú um chosaint sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Tá tuilleadh faisnéise faoi chosaint sonraí YouTube le fáil i ráiteas cosanta sonraí an tsoláthraí ag: www.google.com/policies/privacy/

9. Margaíocht Ar Líne


Cliceáil faoi dhó le Google

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo freisin an uirlis mhargaíochta ar líne DoubleClick by Google, arna soláthar ag Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘DoubleClick’). Úsáideann DoubleClick fianáin chun fógraí a bhaineann le húsáideoirí a thaispeáint, chun tuairiscí feidhmíochta feachtais a fheabhsú, nó chun cosc ​​a chur ar úsáideoir na fógraí céanna a fheiceáil níos mó ná uair amháin. Bainimid úsáid as DoubleClick ar bhonn ár leas dlisteanach i optamú fógraíochta de réir Airt. 6(1) pointe f GDPR. De bharr na n-uirlisí margaíochta a úsáidtear, tosaíonn do bhrabhsálaí nasc díreach le freastalaí Google go huathoibríoch. Níl aon tionchar againn ar mhéid agus ar úsáid bhreise na sonraí a chruinnítear de bharr úsáid na huirlise seo ag Google. Is féidir leat rannpháirtíocht sa phróiseas rianaithe seo a chosc trí fhianáin a dhíghníomhachtú le haghaidh rianú tiontaithe agus trí do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfidh an fearann ​​www.googleadservices.com bac ar fhianáin. Tabhair faoi deara go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann feidhm iomlán na tairisceana seo a úsáid go hiomlán sa chás seo. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi chuspóir agus raon feidhme bailithe agus próiseála sonraí ag DoubleClick by Google, féach le do thoil chuig: http://www.google.pl/policies/privacy/.

Rianú Tiontú Google AdWords

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo an clár fógraíochta ar líne “Google AdWords” agus an t-athrú a rianú faoi chuimsiú Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAM (“Google”). Bainimid úsáid as clár Google AdWords chun aird a tharraingt ar ár dtairiscintí tarraingteacha le cabhair ó ábhair fógraíochta (Google AdWords mar a thugtar orthu) ar láithreáin ghréasáin sheachtracha. Is féidir linn a chinneadh, maidir le sonraí feachtais fógraíochta, cé chomh rathúil is atá na bearta fógraíochta aonair. Tá suim againn fógraí a bhfuil suim agat iontu a thaispeáint duit. Ba mhaith linn ár suíomh Gréasáin a dhéanamh níos suimiúla duit agus ríomh cothrom ar chostais fógraíochta a bhaint amach. Socraítear an fianán rianaithe tiontaithe ar bhrabhsálaí úsáideora, má chliceálann sé ar fhógra AdWords arna sheachadadh ag Google. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a stóráiltear ar do chóras ríomhaireachta. De ghnáth caillfidh na fianáin seo a mbailíocht tar éis 30 lá agus ní úsáidtear iad le haghaidh aitheantais phearsanta. Má thugann an t-úsáideoir cuairt ar leathanach áirithe den suíomh Gréasáin seo agus mura bhfuil an fianán imithe in éag fós, beidh Google agus muid in ann a aithint gur chliceáil an t-úsáideoir ar an bhfógra agus gur cuireadh ar aghaidh é chuig an leathanach seo. Faigheann gach custaiméir Google AdWords fianán difriúil. Mar sin, ní féidir fianáin a rianú trí shuíomh Gréasáin chustaiméirí AdWords. Úsáidtear an fhaisnéis a bhailíonn na fianáin tiontaithe chun staidreamh comhiomlán tiontaithe a sholáthar do chustaiméirí AdWords a roghnaigh logáil isteach le haghaidh rianú tiontaithe. Cuirtear custaiméirí ar an eolas faoi líon iomlán na n-úsáideoirí a chliceáil ar an bhfógra agus a cuireadh ar aghaidh chuig leathanach clib rianaithe comhshó. Mar sin féin, ní fhaigheann siad aon fhaisnéis a chuireann ar a gcumas úsáideoirí a shainaithint go pearsanta. Mura mian leat a bheith rannpháirteach sa chlár rianaithe, is féidir leat úsáid an chláir seo a dhiúltú trí fhianán Rianú Tiontú Google a dhíghníomhachtú trí do bhrabhsálaí Idirlín trí na socruithe úsáideora. Sa chás seo, ní bheidh tú a chur san áireamh sna staitisticí rianú chomhshó. Bainimid úsáid as Google AdWords ar bhonn ár leas dlisteanach i bhfógraíocht spriocdhírithe de réir Airt. 6(1) pointe f GDPR. Tá Google LLC, atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, deimhnithe don chomhaontú um chosaint sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi bheartas príobháideachta Google, tabhair cuairt le do thoil: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in. Is féidir leat fianáin do shainroghanna fógraíochta a dhíghníomhachtú go buan trí iad a bhlocáil trí shocrú bogearraí do bhrabhsálaí faoi seach nó trí bhreiseán an bhrabhsálaí a íoslódáil agus a shuiteáil, atá ar fáil faoin nasc seo a leanas: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir feidhmeanna áirithe den suíomh Gréasáin seo a úsáid nó go pointe teoranta amháin, má tá úsáid na bhfianán díghníomhachtaithe agat.

10. Fógraí Brúigh Gréasáin


1. Ní sheoltar fógraí Brúigh Ghréasáin chuig brabhsálaí gréasáin an Úsáideora go dtí go n-aontaíonn sé iad a fháil. Chun aontú le fógraí Brúigh Gréasáin a fháil, ba cheart don Úsáideoir an rogha a mharcáil “fógraí taispeána” nó comhchiallach eile ar an teachtaireacht a sheol a bhrabhsálaí gréasáin (féadfaidh gach brabhsálaí an rogha seo a ainmniú ar bhealach difriúil).

2. Féadfar an toiliú chun fógraí Brúigh Gréasáin a fháil a chúlghairm tráth ar bith trí shocruithe brabhsálaí gréasáin an Úsáideora a athrú.

3. Ní phróiseálann an Riarthóir aon sonraí pearsanta Úsáideoirí ag baint úsáide as fógraí Brúigh Gréasáin. Ní shainaithnítear úsáideoirí ach amháin ar bhonn faisnéise atá stóráilte ag a mbrabhsálaithe gréasáin nach bhfuil rochtain ag an Riarthóir uirthi.

11. Seirbhísí Anailíse Gréasáin


Google Analytics Uilíoch

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailíse gréasáin de chuid Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAM (“Google”). Úsáideann Google Analytics fianáin mar a thugtar orthu, ar comhaid téacs iad atá stóráilte ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an suíomh Gréasáin anailís a dhéanamh ar conas a úsáideann úsáideoirí an láithreán. Go ginearálta tarchuirtear an fhaisnéis a ghineann na fianáin maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin seo (lena n-áirítear an seoladh IP giorraithe) chuig freastalaí Google i SAM agus a stóráiltear ann. Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Analytics go heisiach leis an síneadh “_anonymizeIp()”, a chinntíonn anaithnideacht an seoladh IP trína ghiorrú agus a eisiann caidreamh pearsanta díreach. Mar thoradh ar an síneadh ama, déanfaidh Google do sheoladh IP a ghiorrú roimhe seo laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i stáit eile a shínigh an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. I gcásanna eisceachtúla amháin, déanfar an seoladh IP iomlán a tharchur chuig freastalaí Google i SAM agus a ghiorrú ansin. Sna cásanna eisceachtúla seo, déantar próiseáil i gcomhréir le hAirt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach san anailís staitistiúil ar iompar úsáideoirí chun críocha barrfheabhsaithe agus margaíochta. Ar ár son, úsáidfidh Google an fhaisnéis seo chun an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin a mheas, chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus chun seirbhísí eile a bhaineann le húsáid an tsuímh Ghréasáin agus an idirlín a sholáthar dúinn. Ní dhéantar an seoladh IP a tharchuireann do bhrabhsálaí i gcomhthéacs Google Analytics a chumasc le sonraí eile Google. Féadfaidh tú diúltú d’úsáid fianáin trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ba cheart dúinn a thabhairt le fios, áfach, go mb’fhéidir nach mbeadh tú in ann feidhmiúlacht iomlán an láithreáin ghréasáin seo a úsáid. Féadfaidh tú diúltú buan do Google sonraí arna nginiúint ag fianáin maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) a bhailiú agus iad a phróiseáil. Is féidir leat an breiseán brabhsálaí atá ar fáil a íoslódáil agus a shuiteáil faoin nasc seo a leanas: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Mar mhalairt ar an mbreiseán brabhsálaí nó do bhrabhsálaithe ar ghléasanna móibíleacha, cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas chun fianán rogha an diúltaithe a shocrú a dhíchumasaíonn Google Analytics sonraí a bhailiú ar an suíomh Gréasáin seo amach anseo (an fianán díliostála seo feidhmeanna don bhrabhsálaí seo agus don fhearann ​​seo amháin. Má scriosann tú d’fhianáin ar an mbrabhsálaí seo, ní mór duit cliceáil arís ar an nasc seo): Díchumasaigh Google Analytics Tá Google LLC, atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, deimhnithe don chomhaontú cosanta sonraí SAM-Eorpach” Sciath Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Úsáideann an suíomh Gréasáin seo freisin Google Analytics le haghaidh anailíse gléas-neamhspleách ar shreabhadh cuairteoirí, a dhéantar trí aitheantas úsáideora. Is féidir leat an anailís trasghléis ar d’úsáid i do chuntas custaiméara a dhíghníomhachtú faoi “Mo shonraí”, “Sonraí pearsanta”. Tá tuilleadh faisnéise faoin gcaoi a láimhseálann Google Analytics sonraí úsáideoirí le fáil i mbeartas príobháideachta Google ag: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Yahoo Web Analytics (Yahoo! EMEA Limited)

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Yahoo Web Analytics, seirbhís anailíse gréasáin a sholáthraíonn Yahoo! EMEA Limited, 5-7 Point Village, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, Éire. Le cabhair ó Yahoo Web Analytics, bailítear, déantar anailís agus stóráiltear sonraí úsáideora bréige. Déantar an phróiseáil sonraí i gcomhréir le hAirt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach san anailís staitistiúil ar iompar úsáideoirí chun críocha barrfheabhsaithe agus margaíochta. Ó na sonraí seo, is féidir próifílí úsáide bréige a chruthú agus a mheas chun na críche céanna. Cuimsíonn na sonraí a bhailítear go coitianta am a chaitear ar an leathanach gréasáin, naisc a chliceáiltear agus fógraí a fheictear ar an leathanach gréasáin. Úsáideann Yahoo Web Analytics rabhcháin ghréasáin agus fianáin chun na sonraí seo a bhailiú. Is eilimintí grafacha beaga iad rabhcháin ghréasáin atá leabaithe i suíomh Gréasáin a cheadaíonn faisnéis áirithe a bhailiú agus monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht úsáideoirí ar an láithreán. Más mian leat meastóireacht a dhéanamh ar iompar an úsáideora trí fhianáin a dhícheadú, is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear ar an eolas tú maidir le socrú na bhfianán agus cinneadh a dhéanamh maidir lena nglacadh ina n-aonar nó glacadh le fianáin a eisiamh i gcásanna sonracha nó go ginearálta. Mura n-aontaíonn tú le stóráil agus meastóireacht na sonraí ó do chuairt, is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne stóráil agus úsáid na sonraí seo a leanas ag am ar bith ag baint úsáide as fianán rogha an diúltaithe mar a thugtar air atá ar fáil anseo: https://aim.yahoo.com/aim/ie/pl/optout/index.htm. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicneolaíocht Yahoo Web Analytics, tabhair cuairt le do thoil https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/topics/webanalytics/index.htm.

Hotjar

Bainimid úsáid as réitigh a chuireann Hotjar Ltd. ar fáil a ligeann duit anailís a dhéanamh ar iompar trí sheirbhísí cosúil le léarscáileanna teasa, gluaiseachtaí úsáideoirí ar an láithreán a thaifeadadh, cosáin tiontaithe, suirbhéanna agus suirbhéanna aiseolais úsáideoirí, agus foirmeacha earcaíochta ar líne. Comhlánaíonn Hotjar faisnéis ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an láithreán agus gintear é ag baint úsáide as cód rianaithe agus fianáin, agus ansin seoltar agus stóráiltear iad ar fhreastalaithe Hotjar.
Le cabhair ón ngléas agus brabhsálaí an úsáideora, féadfaidh Hotjar na sonraí seo a leanas a bhailiú:

 • a. Seoladh IP an ghléis (códaithe ar bhealach a fhágann nach féidir an t-úsáideoir a aithint),
 • b. seoladh ríomhphoist agus ainm úsáideora agus sloinne,
 • c. cineál feiste lena paraiméadair agus an cineál brabhsálaí,
 • d. suíomh (ach ainm na tíre óna ndearnadh an ceangal).

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis a bhailítear chun ár suíomh Gréasáin a anailísiú agus a fhorbairt. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh, toilíonn tú le próiseáil na faisnéise thuas ag Hotjar.
Mura n-aontaíonn tú leis na gníomhartha thuas, téigh chuig: https://www.hotjar.com/opt-out.

Comhtháthú Exponea (Exponea PL Sp.z o.o, ul. Aleje Jerozolimskie 93 02-001 Vársá, KRS 0000732109)

D’fhonn an tairiscint is buntáistí do Chustaiméirí agus d’Úsáideoirí a mheaitseáil, agus chun na críche is gá chun an conradh lena mbaineann na sonraí a thabhairt i gcrích nó a chomhlíonadh, bainimid úsáid as “próifíliú”, eadhon an fhoirm de phróiseáil uathoibrithe sonraí pearsanta, arb é atá ann. ina n-úsáid chun fachtóirí pearsanta duine nádúrtha a mheasúnú, go háirithe chun gnéithe a bhaineann le roghanna agus leasanna pearsanta a anailísiú nó a thuar. Cuireann an riarthóir na bearta riachtanacha i bhfeidhm chun cearta, saoirsí agus leasanna dlisteanacha an ábhair sonraí a chosaint.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo:  https://exponea.com/legal/privacy-policy/

12. Athspriocdhíriú / Athmhargaíocht / Fógraíocht Atreoraithe


Fógraí Bing (Microsoft Corporation)

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo an teicneolaíocht rianaithe comhshó “Bing Ads” ó Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Cuirfidh Microsoft Bing Ads fianán ar do ríomhaire má fhaigheann tú rochtain ar ár suíomh Gréasáin trí fhógra Microsoft Bing. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a stóráiltear ar do chóras ríomhaireachta. Cailleann na fianáin seo a mbailíocht tar éis 180 lá. Níl siad ceaptha le haghaidh aitheantais phearsanta. Má thugann an t-úsáideoir cuairt ar leathanaigh áirithe den suíomh Gréasáin seo agus mura bhfuil an fianán imithe in éag go fóill, is féidir linne agus Microsoft a aithint gur chliceáil an t-úsáideoir an fógra agus gur cuireadh ar aghaidh é chuig an leathanach seo (leathanach tiontúcháin). Má dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil sa chomhthéacs seo, déantar é seo i gcomhréir le hAirt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach i margaíocht éifeachtach. Tá an fhaisnéis a bhailítear tríd an bhfianán comhshó ceaptha staitisticí tiontaithe a thiomsú, i.e. a chlárú cé mhéad úsáideoir a tháinig ar leathanach tiontaithe tar éis cliceáil ar an bhfógra. Foghlaimímid leis seo líon iomlán na n-úsáideoirí a chliceáil ar ár bhfógra agus a cuireadh ar aghaidh chuig leathanach clib rianaithe comhshó. Mar sin féin, ní fhaighimid aon fhaisnéis trínar féidir úsáideoirí a aithint go pearsanta. Tá Microsoft Corporation, atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, deimhnithe don chomhaontú cosanta sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Mura mian leat a bheith rannpháirteach i rianú, is féidir leat cur i gcoinne na húsáide seo trí fhianán rianaithe tiontaithe Fógraí Bing a dhíghníomhachtú go héasca trí do bhrabhsálaí idirlín agus do shocruithe úsáideora. Sa chás seo, ní bheidh tú a chur san áireamh sna staitisticí rianú chomhshó. De rogha air sin, is féidir leat an leathanach díghníomhaithe do thomhaltóirí ón AE a úsáid http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ chun seiceáil an bhfuil fianáin fógraíochta Microsoft socraithe i do bhrabhsálaí agus, más ea, chun iad a dhíghníomhachtú . Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi bheartas príobháideachta Microsoft Bing Ads, tabhair cuairt le do thoil: https://privacy.microsoft.com/en-US/.

Criteo (Criteo SA)

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo teicneolaíocht Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Páras, an Fhrainc (“Criteo”), chun faisnéis a bhailiú, a stóráil agus a mheas faoi iompar scimeála cuairteoirí an láithreáin ghréasáin i bhfoirm bhréige ag baint úsáide as comhaid téacs fianán. Déantar é seo ar bhonn ár leas dlisteanach i bhfógraíocht phearsantaithe a chur isteach de bhun Airt. 6 (1) (f) GDPR. Déanann Criteo anailís ar an iompar loingseoireachta le cabhair ó halgartaim agus ina dhiaidh sin tá sé in ann moltaí táirge a thaispeáint i bhfoirm meirgí fógraíochta pearsantaithe ar shuíomhanna gréasáin eile (foilsitheoirí mar a thugtar orthu). Ní bhainfear úsáid as na sonraí sin in imthosca ar bith chun an cuairteoir ar an suíomh Gréasáin seo a shainaithint go pearsanta. Ní shamhlaítear aon úsáid nó nochtadh eile do thríú páirtithe. Más mian leat cur i gcoinne bailiú sonraí agus cruthú próifílí úsáideora bréige don todhchaí, is féidir leat an fianán rogha an diúltaithe mar a thugtar air seo a leanas a fháil: Cleachtadh Criteo ( https://www.criteo.com/fr/privacy /). Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicneolaíocht Criteo, féach le do thoil ar Pholasaí Príobháideachta Criteo ag: https://www.criteo.com/privacy/.

Lucht Féachana Saincheaptha Facebook tríd an bPróiseas Picteilíní

Úsáideann an láithreán gréasáin seo an “Facebook Pixel” de Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Is féidir iompar an úsáideora a rianú tar éis dó fógra Facebook a fheiceáil nó a chliceáil. Tá an próiseas seo deartha chun tionchar na bhfógraí Facebook chun críocha taighde staidrimh agus margaidh a mheas agus d’fhéadfadh go gcabhródh sé le hiarrachtaí fógraíochta sa todhchaí a bharrfheabhsú. Má dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil sa chomhthéacs seo, déantar é seo de réir Airt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach i margaíocht éifeachtach. Fanfaidh sonraí a bhailítear gan ainm agus ní féidir iad a úsáid chun aon chonclúid a bhaint amach maidir le céannacht an úsáideora. Mar sin féin, déanann Facebook na sonraí sin a stóráil agus a phróiseáil chun nasc leis an bpróifíl úsáideora faoi seach a chumasú agus chun ligean do Facebook na sonraí sin a úsáid chun críocha fógraíochta dá chuid féin i gcomhréir le Beartas Príobháideachta Facebook ( https://www.facebook.com/faq/privacy/). Féadfaidh tú cead a thabhairt do Facebook agus a chomhpháirtithe fógraí a chur ar Facebook agus lasmuigh de. Is féidir fianán a stóráil ar do ríomhaire chun na críocha seo freisin. Tá Facebook Inc., atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, deimhnithe don chomhaontú cosanta sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Más mian leat úsáid na bhfianán ar do ríomhaire a dhíchumasú, is féidir leat do bhrabhsálaí Idirlín a shocrú ionas nach féidir fianáin a stóráil ar do ríomhaire sa todhchaí agus/nó scriosfar fianáin atá stóráilte cheana féin. Ach gach fianán a dhíchumasú, seans nach mbeifear in ann feidhmeanna áirithe dár leathanaigh idirlín a chur i gcrích a thuilleadh. Is féidir leat úsáid na bhfianán ag tríú páirtithe ar nós Facebook a dhíchumasú freisin ar shuíomh Gréasáin an Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

Google AdWords Remarketing

Úsáideann ár suíomh Gréasáin feidhmeanna Google AdWords Remarketing, a chuireann ar ár gcumas ár suíomh Gréasáin a fhógairt i dtorthaí cuardaigh Google, agus ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Is é an soláthraí Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Chuige sin, cuireann Google fianán i mbrabhsálaí do ghléis teirminéil, a úsáideann ID fianán bréige go huathoibríoch ar bhonn na leathanaigh ar thug tú cuairt orthu chun fógraíocht bunaithe ar ús a cheadú. Tá an phróiseáil bunaithe ar ár leas dlisteanach i margaíocht barrmhaith ár suíomh Gréasáin i gcomhréir le hAirt. 6(1) pointe f GDPR. Ní dhéanfar aon phróiseáil bhreise ach amháin má d’aontaigh tú le Google go mbeidh do stair brabhsála Idirlín agus aipeanna nasctha le do Chuntas Google agus úsáidfear faisnéis ó do Chuntas Google le haghaidh fógraí pearsantaithe a fheiceann tú ar an ngréasán. Má tá tú logáilte isteach ar Google agus tú ag tabhairt cuairte ar ár suíomh Gréasáin, úsáidfidh Google do shonraí maidir le sonraí Google Analytics chun liostaí spriocghrúpaí a chruthú agus a shainiú le haghaidh athmhargaíocht trasghléas. Chuige sin, nascann Google do shonraí pearsanta go sealadach le sonraí Google Analytics chun spriocghrúpaí a chruthú. Is féidir leat socrú na bhfianán le haghaidh sainroghanna fógraíochta a dhíchumasú go buan. Is féidir leat an breiseán brabhsálaí atá ar fáil a íoslódáil agus a shuiteáil ag an nasc seo a leanas: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. De rogha air sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Digital Advertising Alliance ag www.aboutads.info chun fáil amach conas fianáin a shocrú agus chun na socruithe ábhartha a dhéanamh. Ar deireadh, is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear ar an eolas tú faoi shocrú na bhfianán agus cinneadh a dhéanamh ina n-aonar cé acu a nglacfaidh tú leo nó nach nglacfaidh tú le fianáin i gcásanna áirithe nó go ginearálta. Mura nglacfar le fianáin, d’fhéadfadh feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a bheith teoranta. Tá Google LLC, atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, deimhnithe don chomhaontú um chosaint sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Is féidir tuilleadh faisnéise agus na rialacháin um chosaint sonraí maidir le fógraíocht agus Google a fheiceáil ag: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

13. Úsáid Córas Comhrá Beo – Jivochat (Jivochat Inc.)


Úsáideann an suíomh Gréasáin seo teicneolaíocht ó Jivochat Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, SAM, (www.jivochat.com) chun sonraí gan ainm a bhailiú agus a stóráil chun críche anailíse gréasáin agus chun córas comhrá beo a oibriú le haghaidh freagraí. iarratais tacaíochta beo. Is féidir na sonraí gan ainm seo a úsáid chun próifílí úsáideora a chruthú faoi ainm cleite. Is féidir fianáin a úsáid chun na críche seo. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a stóráiltear go háitiúil i dtaisce bhrabhsálaí Idirlín an chuairteora. Cumasaíonn siad aitheantas an bhrabhsálaí Idirlín. Má bhaineann an fhaisnéis a bhailítear ar an mbealach seo le sonraí pearsanta, déantar í a phróiseáil i gcomhréir le hAirt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach i seirbhís éifeachtach do chustaiméirí agus anailís staitistiúil ar iompar úsáideoirí chun críocha barrfheabhsaithe. Ní bhainfear úsáid as na sonraí a bhailítear le teicneolaíocht Jivochat chun cuairteoir an tsuímh Ghréasáin seo a shainaithint go pearsanta agus ní dhéanfar iad a chomhcheangal le sonraí pearsanta faoi iompróir an bhréige gan toiliú ar leith ón duine lena mbaineann. Chun stóráil fianáin Jivochat a sheachaint, is féidir leat do bhrabhsálaí Idirlín a shocrú ar bhealach nach féidir fianáin a stóráil a thuilleadh ar do ríomhaire sa todhchaí nó go scriostar fianáin atá stóráilte cheana féin. Mar sin féin, má dhéanann tú na fianáin a dhíghníomhachtú, seans nach mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar an raon iomlán feidhmeanna ar an suíomh Gréasáin seo. Is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne bhailiú agus stóráil sonraí ar mhaithe le próifíl úsáideora bhréige a chruthú le héifeacht sa todhchaí trí d’agóid a sheoladh chugainn trí ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist atá luaite san rian.

14. Uirlisí agus Ilghnéitheach


Google reCAPTCHA

Ar an suíomh Gréasáin seo bainimid úsáid freisin as feidhm reCAPTCHA de chuid Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAM (“Google”). Úsáidtear an fheidhm seo go príomha chun idirdhealú a dhéanamh an bhfuil iontráil déanta ag duine nádúrtha nó a mhí-úsáid trí phróiseáil uathoibríoch agus uathoibrithe. Áiríonn an tseirbhís seoladh an IP agus b’fhéidir sonraí eile a theastaíonn ó Google don tseirbhís reCAPTCHA chuig Google agus déantar í de réir Airt. 6(1) pointe f GDPR ar bhonn an leasa dhlisteanaigh atá againn maidir le toilteanas aonair gníomhartha ar an Idirlíon a chinneadh agus mí-úsáid agus turscar a sheachaint. Tá Google LLC, atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, deimhnithe don chomhaontú cosanta sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Google reCAPTCHA agus polasaí príobháideachta Google a fháil ag: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

Google Maps

Ar ár mblag úsáidimid Google Maps (API). Is seirbhís gréasáin é Google Maps chun léarscáileanna idirghníomhacha (tíre) a thaispeáint chun faisnéis gheografach a thaispeáint go radhairc. Nuair a fhaigheann tú rochtain ar na fo-leathanaigh ina bhfuil léarscáil Google Maps, tarchuirtear faisnéis faoi d’úsáid ár suíomh Gréasáin (cosúil le do sheoladh IP) chuig agus stóráiltear Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Is cuma an soláthraíonn Google cuntas úsáideora a bhfuil tú logáilte isteach ann nó nach bhfuil cuntas úsáideora ann. Má tá tú logáilte isteach in Google, beidh d’fhaisnéis ceangailte go díreach le do chuntas. Mura mian leat a bheith bainteach le do phróifíl ar Google, ní mór duit logáil amach roimh an gcnaipe a ghníomhachtú. Sábhálann Google do shonraí (fiú d’úsáideoirí nach bhfuil logáilte isteach) mar phróifílí úsáide agus déanann sé iad a mheas. Déantar meastóireacht den sórt sin de réir Airt. 6 (1) pointe f GDPR ar bhonn leasanna dlisteanacha Google maidir le fógraíocht phearsantaithe, taighde margaidh agus/nó dearadh atá dírithe ar éileamh a chur isteach ar a shuíomh Gréasáin. Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne chruthú na bpróifílí úsáideora seo. Más mian leat é sin a dhéanamh, ní mór duit dul i dteagmháil le Google chun an ceart seo a fheidhmiú.

Clónna Gréasáin Google

Úsáideann an suíomh seo clónna gréasáin a sholáthraíonn Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAM (“Google”) chun clónna a thaispeáint go haonfhoirmeach. Nuair a ghlaonn tú suas leathanach, lódálann do bhrabhsálaí na clónna gréasáin riachtanacha isteach ina thaisce brabhsálaí chun téacsanna agus clónna a thaispeáint i gceart. Chun seo a dhéanamh, caithfidh nasc a bheith ag an mbrabhsálaí atá in úsáid agat le freastalaithe Google. Ar an mbealach seo, cuirfear in iúl do Google go bhfuarthas rochtain ar ár suíomh Gréasáin trí do sheoladh IP. Úsáidtear Clónna Gréasáin Google chun críche ár dtairiscintí ar líne a chur i láthair go haonfhoirmeach agus go tarraingteach agus tá a úsáid chun ár leas dlisteanach de réir bhrí na hEalaíne. 6(1) pointe f GDPR. Mura dtacaíonn do bhrabhsálaí le clónna gréasáin, úsáideann do ríomhaire cló réamhshocraithe. Tá Google LLC, atá bunaithe i SAM, deimhnithe don chomhaontú um chosaint sonraí SAM-Eorpach “Scáth Príobháideachta”, a ráthaíonn go gcomhlíontar an leibhéal cosanta sonraí is infheidhme san AE. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Google Web Fonts a fháil ag https://developers.google.com/fonts/faq agus i bpolasaí príobháideachais Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

15. Suaitheantas na Siopaí Iontaofa


Tá Suaitheantas na Siopaí Iontaofa san áireamh ar an suíomh Gréasáin seo chun séala ceadaithe ár Siopaí Iontaofa a thaispeáint agus chun ballraíocht i Siopaí Iontaofa a thairiscint do cheannaitheoirí tar éis ordú a dhéanamh. Ar an mbealach seo, déantar ár leasanna dlisteanacha i margaíocht optamach ár dtairiscint a chosaint, de réir bhrí Airt. 6(1) pointe f GDPR. Is seirbhís iad Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Nuair a ghlaoitear an suaitheantas iontaobhais, stórálann an freastalaí gréasáin logchomhad freastalaí mar a thugtar air go huathoibríoch, ina bhfuil m.sh. do sheoladh IP, dáta agus am an ghlao, méid na sonraí aistrithe, an soláthraí iarrthach (sonraí rochtana) agus doiciméadaíonn sé an glao. Ní dhéantar measúnú ar na sonraí rochtana seo agus déantar iad a fhorscríobh go huathoibríoch ar a dhéanaí seacht lá tar éis dheireadh do chuairte leathanach. Ní dhéanfar sonraí pearsanta breise a aistriú chuig Siopaí Iontaofa ach amháin má shocraíonn tú táirgí Iontaofa a úsáid tar éis ordú a chríochnú nó má tá tú cláraithe cheana lena n-úsáid. Sa chás seo, beidh feidhm ag an gcomhaontú conartha idir tú féin agus Siopaí Iontaofa.

16. Cearta an Ábhair Sonraí


Deonaíonn an dlí cosanta sonraí is infheidhme cearta cuimsitheacha na ndaoine is ábhar do na sonraí (cearta faisnéise agus idirghabhála) vis-à-vis an rialaitheoir sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta, a gcuirimid ar an eolas tú thíos fúthu:

 • Ceart rochtana ag an ábhar sonraí de bhun Airt. 15 GDPR
 • An ceart chun ceartúcháin de bhun Airt. 16 GDPR
 • An ceart chun scriosadh (“right to be forget”) de bhun Airt. 17 GDPR
 • An ceart chun próiseáil a shrianadh de bhun Airt. 18 GDPR
 • An ceart chun iniomparthacht sonraí de bhun Airt. 20 GDPR
 • An ceart chun toiliú tugtha a tharraingt siar de bhun Airt. 7 (3) GDPR
 • An ceart chun gearán a dhéanamh de bhun Airt. 77 GDPR

Ceart Agóid

Más rud é, faoi chuimsiú breithniú leasanna, go ndéanaimid próiseáil ar do shonraí pearsanta ar bhonn ár bpríomhleasa dlisteanach, tá sé de cheart agat ag am ar bith cur i gcoinne na próiseála seo le héifeacht don todhchaí ar na forais a eascraíonn as do shainleas. staid. Má chleachtann tú do cheart chun agóid a dhéanamh, stopfaimid ag próiseáil na sonraí lena mbaineann. Coimeádaimid an ceart chun próiseáil bhreise a dhéanamh, áfach, más féidir linn cúiseanna láidre a chruthú ar fiú iad a chosaint ar phróiseáil is mó ná a leasanna, a gcearta bunúsacha agus a saoirsí, nó má fhreastalaíonn an phróiseáil chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint. Má dhéanaimid próiseáil ar do shonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí, tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ag am ar bith i gcoinne phróiseáil na sonraí pearsanta a bhaineann leat chun críche na fógraíochta sin. Féadfaidh tú an agóid a fheidhmiú mar a thuairiscítear thuas. Má fheidhmíonn tú do cheart chun agóide a dhéanamh, stopfaimid ag próiseáil na sonraí lena mbaineann chun críocha fógraíochta díreach.

17. Fad Stórála Sonraí Pearsanta


Is é an dlí faoi seach a chinneann fad stórála na sonraí pearsanta

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Dlí fianán
Bainimid úsáid as fianáin chun do thaithí ar ár láithreán gréasáin a fheabhsú. Trí scimeáil ar an láithreán gréasáin seo, aontaíonn tú le fianáin a úsáid.
AcceptMore info